Chính sách riêng tư

Chúng tôi luôn nghiêm túc trong việc đảm bảo sự riêng tư của Quý khách hàng.

Tài liệu này nêu ra những cam kết mà chúng tôi thực hiện cho bạn nhằm đảm bảo sự riêng tư của bạn trên website http://tuimypham.xyz. Tài liệu này sẽ cho bạn biết những thông tin chúng tôi thu thập từ những người dùng như thế nào và làm thế nào chúng tôi sử dụng thông tin đó.

Thu thập và sử dụng thông tin :

Chúng tôi thu thập thông tin từ những khách hàng đăng ký dịch vụ tại website tuimypham.xyz, các đại lý liên kết phát triển dịch vụ, các công ty con. Những thông tin này bao gồm nhưng không giới hạn ở tên, địa chỉ , số điện thoại, địa chỉ email, thông tin đặt hàng, thông tin báo giá , thông tin URL và các dữ liệu khác liên quan đến việc sử dụng và thanh toán các dịch vụ đó . Thông tin này được sử dụng cho việc đăng ký và quản lý tài khoản của bạn . Nó cũng có thể được sử dụng để liên lạc với bạn cho các mục đích của việc thu thập thông tin khảo sát người dùng, các hoạt động hậu mãi .

Khảo sát thị trường

Chúng tôi tạo ra những cơ hội để bạn tham gia vào các cuộc khảo sát trên trang web của chúng tôi (có hoặc không có thưởng) . Nếu bạn tham gia , chúng tôi sẽ yêu cầu một số thông tin cá nhân của bạn (có thể bao gồm tên, địa chỉ, email, số điện thoại…) . Việc tham gia là hoàn toàn tự nguyện và do đó bạn có thể lựa chọn có hoặc không tiết lộ thông tin này .

Các thông tin khác

Ngoài các thông tin đăng ký nêu trên, chúng tôi cũng ghi lại và theo dõi địa chỉ IP của bạn, loại trình duyệt bạn sử dụng cho các mục đích an ninh, duy trì trang web và đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt nhất có thể.

Hỗ trợ thực thi pháp luật

Chúng tôi có quyền tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để bảo vệ quyền lợi của bạn, của chúng tôi và thực hiện theo một thủ tục pháp lý, lệnh của tòa án.

Cookies

Cookie là một tập tin văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng, không phải trên website của chúng tôi. Chúng cho phép thu thập một số thông tin về máy tính của bạn như địa chỉ IP, hệ điều hành, chế độ trình duyệt và địa chỉ của các trang web liên quan.

Nếu bạn không muốn nhận các cookies này, hoặc muốn được thông báo khi các cookies này được đặt vào, bạn có thể cài đặt chế độ trình duyệt của bạn thực hiện điều này nếu trình duyệt của bạn hỗ trợ. Vui lòng lưu ý, nếu bạn tắt chế độ nhận cookies, bạn sẽ không thể truy cập hay sử dụng một số tiện ích trên trang web mà không được xác định trước. Chúng tôi không cố ý hạn chế việc sử dụng của bạn trong tình huống này, đây chỉ là giới hạn trong việc lập trình và xây dựng trang web.

Liên kết đến các trang web khác

Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật của các trang web khác như vậy. Chúng tôi khuyến khích bạn phải đọc kỹ các điều khoản liên quan đến chính sách riêng tư trước khi đồng ý cung cấp các thông tin cá nhân.

Thay đổi nội dung chính sách

Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào, vì vậy hãy thường xuyên cập nhật thông tin tại http://tuimypham.xyz/. Ngoài ra chúng tôi vẫn thông báo trong các bản tin được đăng tải trên website của chúng tôi, hoặc danh mục thông báo trong các tài khoản quản trị dịch vụ của bạn .