Chuyên mục: Ấn phẩm văn phòng

Mẫu in giấy ghi chú và các yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng in ấn

Biểu mẫu giấy ghi chú là một trong những biểu mẫu doanh nghiệp có vai trò như một phương tiện dùng để nhận diện thương hiệu của công ty, doanh nghiệp nên chất lượng của các mẫu in biểu mẫu giấy ghi chú ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Vậy, yếu tố nào ảnh

Đặc điểm của mẫu in bao thư đẹp

Hiện nay, các doanh nghiệp sử dụng các mẫu in bao thư đẹp không chỉ có mục đích trao đổi thông tin với các khách hàng, đối tác mà các công ty còn sử dụng các mẫu bao thư đẹp như một phương tiện nhận diện thương hiệu. chuyên in bao thư đẹp   1.