Hai kiểu thiết kế in folder cơ bản In folder là một phần quan trọng không thể thiếu của mỗi doanh nghiệp, nó là ấn phẩm đầu tiên tiếp xúc với khách hàng. Chính vì thế đầu tư vào thiết kế in folder luôn được các doanh nghiệp chú trọng. Để thiết kế folder thì