Trong các hoạt động kinh doanh thì đôi lúc chỉ cần một thay đổi nhỏ ở hình thức cũng làm cho đối tác, khách hàng có cái đánh giá khác về công ty, doanh nghiệp. Đó là nguyên nhân mà nhiều công ty hiện nay rất quan tâm đến vấn đề in nhanh name card,