Chuyên mục: In túi giấy

Chuyện lạ…đánh thuế trên số lượng bao bì túi nilon

Mới đây, phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam đề xuất với bộ Tài chính cách thức đánh thuế môi trường dựa trên số lượng túi nilon được sử dụng. xem thêm: http://inbaobigiay.vn/phat-sot-voi-cua-hang-banh-cua-anh-chang-9x-nguoi-viet.html Vì sao phải đánh thuế với…túi nilon So với các quốc giá khác trên thế giới thì thuế này ở nước ta